Latest blog posts

Written by our founders and volunteers, keeping you up to date!

Të jesh i suksesshëm në jetë, duhet  jo vetëm të kesh një nivel të lartë akademik, por duhet të jesh zemërhapur dhe bujar. Për t’u mësuar nxënësve se sa të rëndësishme janë këto vlera i njohëm ata më shumë me temën “Unë jam si ju .”Njerëzit me aftësi ndryshe janë po ata që ne i hasim në rrugë ҫdo...
Është thënë dhe më parë që në shkollën tonë një kujdes i veҫantë tregohet në përgatitjen e nxënësve për olimpiadat kombëtare, sidomos të lëndëve shkencore duke qenë se dhe prirjet e tyre  janë më shumë të fokusuara te këto lëndë.Ka qenë orientimi i mësuesve dhe dëshira e tyre në zgjedhjen e pjesëmarrjes në lëndën e dëshiruar, gjthmonë duke u...
Nëntori qe i mbushur me plot aktivitete në shkollën tonë. I cilësuar si Muaji i Historisë dhe  Gjeografisë solli në vëmendjen e të gjithëve figura të shquara të historisë botërore, ngjarje që lidheshin me to, monumente të ndryshme në kujtim të fakteve historike, apo vendeve të tilla që lidheshin me ҫdonjërën prej tyre.Pa dyshim që vendin kryesor e zinte...