Latest blog posts

Written by our founders and volunteers, keeping you up to date!

Don't miss out - make sure you book your seat for Education Today Conference at Turgut Ozal Colleges on 25 January, hosted by Turgut Ozal Education JSC.The countdown is on till #EducationToday2020! Register now!http://educationtoday.turgutozal.edu.al/agenda/ We are looking forward to see you all at the Education Today 2020!#EducationToday2020 #TurgutOzalEducation #Education #21CenturySkills
Në Turgut Ozal Education, ne besojmë se rritja profesionale e stafit tonë mësimor është thelbësore për sigurimin e arsimit të klasit të parë në Shqipëri.Prandaj, ne synojmë vlera të larta në sigurimin e programeve dhe aktiviteteve të dobishme të mirë organizuara të zhvillimit të vazhdueshëm profesional (CPD).Brenda kompanisë sonë, ne kemi një ekip trainerësh të brendshëm që...
Urimet më të mira për festat! Ju urojmë shëndet, lumturi dhe begati.