Latest blog posts

Written by our founders and volunteers, keeping you up to date!

16 tetori solli risinë e shumëpritur për nxënësit e klasave V.Një vit ndryshe me plot emocione u  shfaq në fytyrat e gëzuara të nxënësve të këtyre klasave. Më në fund, tabletat ishin në duart e tyre! Nxënësit dhe mësuesit e klasave të pesta do të hedhin hapin e parë në një rrugë të re, e cila do...
Drejtoria e shkollës “Turgut Ozal” tregon kujdes të veҫantë për ecurinë mësimore të nxënësve të ҫdo niveli.Mbështetur në rezultatet e vitit mësimor të mëparshëm dhe në ecurinë e deritanishme te tyre, përcaktohen që tani orët ekstra në ndihmë të arritjes së rezultateve të dëshiruara nga nxënësit dhe mësuesit.    Një pjesë e konsiderueshme e...
   Një ndër synimet e shkollës sonë është formimi i gjithanshëm i nxënësve (shkencor,artistik, kulturor e sportiv ).Ky formim realizohet jo vetëm nëpërmjet orëve mësimore lëndore, por edhe nëpërmjet orëve argëtuese të klubeve që funksionojnë prej vitesh në shkollën tonë.    Duke u nisur nga situata në të cilën ndodhemi aktualisht, drejtoria e shkollës...