Nxënësit u dalluan për argumente dhe shembuj bindes në përputhje me temat e zgjedhura.Pati një konkurencë të fortë duke bërë të vështirë përzgjedhjen e finalisteve.