Klubi “Shpresa” organizoi prezantime me temat “Bullizmi”, “Autizmi” dhe “Varfëria një plagë e shoqërisë”.Në prezantim morën pjesë nxënës nga klasat III,IV dhe V. Prezantimet u vlerësuan me certifikata për pjesëmarrjen. Suksese në prezantime të tjera!