Fillimi i testeve të leximit për klasën e parë

21/04/2020 All day

Nxënësit e klasave të para do të marin pjesë në testim për të treguar aftësitë e tyre në të lexuar.