Ishte kënaqësi e madhe për nxënesit e klasës së II- A të shohin nga afër jetën e kafshëve dhe të shpendëve.

Nxënësit përveç lidhjes së koncepteve që kanë marrë në lëndën e Diturisë për “Gjallesat ” edhe u argëtuan shumë,në fermën e vogël,por të bollshme me shumë lloje kafshësh.
Vizituam gjithashtu edhe vreshtat,fushat e mbjella me jonxhe që shërbenin si ushqim për kafshët.
Falenderojmë prindërit Klausit dhe Klarës!