Barjol Lami pranohet në MIT

“You stood out as one of the most talented and promising students in one of the most competitive application pools in the history of the Institute.”  Kështu shkruhej ndër të tjera në letrën e pranimit nga MIT (Massachusetts Institute of Technology), të maturantit të shkollës “Turgut Ozal” Durrës, Barjol Lami. Rezultatet e shkëlqyera të  arritura…

Në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës

Vitet kalojnë në kolegjin “Turgut Ozal” në Durrës,por diҫka mbetet përherë aty, e pandryshuar, unike dhe e përsëritshme vit pas viti.Bëhet fjlë për SUKSESIN.Ai është i pranishëm në rezultatin e nxënësve tanë në olimpiadat e lëndëve të ndryshme, ndër të cilat veҫojmë ato në lëndën e matematikës.Në fazën e Tretë të Olimpiadës Kombëtare të Matematikës…