Klubi Shpresa Në Bashkëpunim Me Fundjavë Ndryshe Shtuan Një Buzëqeshje Më Shumë Tek Pjesëtarët e Disa Familjeve Me Vështirësi Ekonomike Në Zonën e Durrësit të Ri

Çdo ditë që lind dielli njeriu ndihet i lumtur nëse arrin të bëjë një bamirësi. E tillë ishte kjo ditë dhe për nxënësit e klubit ‘’Shpresa ‘’ të shkollës sonë të cilët në bashkëpunim me ‘’Fundjavë Ndryshe ‘’ shtuan një buzëqeshje më shumë tek pjesëtarët e disa familjeve me vështirësi ekonomike në zonën e Durrësit të Ri. Bamirësia nuk të varfëron..