A


STRUKTURA E SHKOLLËS

Kompleksi  “Turgut Özal”  Durrës  përbëhet nga 3 godina simetrike ; një kinema, një  sallë   e madhe konferencash , tre  fusha sportive  ,dy palestra dhe mjedise komode  për zhvillimin e një mësimi sa më efektiv. Të gjitha ambjentet e shkollës  janë  të pajisura me  sistem ngrohjeje dhe shumica e klasave kanë tabela elektronike. Çdo klasë  ka nga 12 banka dhe  në muret e klasave  si dhe koridoreve  janë vendosur stenda, të cilat paraqesin punimet e nxënësve  në lëndë të ndryshme.

Struktura e godinës A:

  • Klasa për nxënësit nga klasa e 10-ë deri në klasë n e 12-ë
  • Laboratore bashkëkohorë të kimisë, biologjisë , fizikës dhe kompjuterit
  • Sallë mësuesish
  • Klasa për përgatitje n e nxënësve në olimpiada (Olympiad class)
  • Dhoma për t’i dhënë nxënësve olimpiadë  të avancuar (Olympiad  room)
  • Kantina e shkollës
  • Konsulenti i nxënësve
  • Palestër e mbyllur sportive
  • Konikti i djemve