PAJISJA E KLASAVE V ME IPAD

16 tetori solli risinë e shumëpritur për nxënësit e klasave V.Një vit ndryshe me plot emocione u  shfaq në fytyrat e gëzuara të nxënësve të këtyre klasave. Më në fund, tabletat ishin në duart e tyre! Nxënësit dhe mësuesit e klasave të pesta do të hedhin hapin e parë në një rrugë të re, e […]

PËRZGJEDHJA E NXËNËSVE TË OLIMPIADAVE

Drejtoria e shkollës “Turgut Ozal” tregon kujdes të veҫantë për ecurinë mësimore të nxënësve të ҫdo niveli.Mbështetur në rezultatet e vitit mësimor të mëparshëm dhe në ecurinë e deritanishme te tyre, përcaktohen që tani orët ekstra në ndihmë të arritjes së rezultateve të dëshiruara nga nxënësit dhe mësuesit.    Një pjesë e konsiderueshme e këtyre […]

KLUBET

   Një ndër synimet e shkollës sonë është formimi i gjithanshëm i nxënësve (shkencor,artistik, kulturor e sportiv ).Ky formim realizohet jo vetëm nëpërmjet orëve mësimore lëndore, por edhe nëpërmjet orëve argëtuese të klubeve që funksionojnë prej vitesh në shkollën tonë.    Duke u nisur nga situata në të cilën ndodhemi aktualisht, drejtoria e shkollës ka […]

AKTIVITETI I PARË I KLUBIT “SHPRESA”

   Mesdita e 16 tetorit solli pak ngrohtësi e buzëqeshje te individët e Shoqatës së invalidëve Para-Tetraplegjikë, në degën e Qarkut Durrës.Përfaqësuesit e stafit të mësuesve të shkollës “Turgut Ozal” dhe drejtoria e shkollës i vizituan nga afër shumicën e pjesëtarëve të kësaj shoqate duke kaluar disa ҫaste me to e duke biseduar për përditshmërinë […]

DEZINFEKTIMI PERIODIK I AMBIENTEVE TË SHKOLLËS

Një ndër masat Anti – COVID është mbajtja e higjenës së duhur jo vetëm nga ana e personelit,mësimdhënësve, nxënësve dhe ҫdo punonjësi tjetër të shkollës “Turgut Ozal”, por edhe ambienteve të jashme e të brendshme të saj.Rregulli dhe pastërtia ditore realizohen me korrektësinë maksimale nga sanitaret e shkollës, të cilat përdorin detergjentët e duhur dhe […]

Viti i ri shkollor 2020-2021

Viti i ri shkollor që startoi më 14 shtator mblodhi në shkollën “Turgut Ozal” Durrës,nxënësit  e saj të Arsimit Fillor, të Arsimit të Mesëm të Ulët dhe Arsimit të Mesëm të Lartë.Ndryshe nga vitet e tjera,mungonin gumëzhimat nga përqafimet me njëri-tjetrin apo bisedat nga grumbullimet nëpër oborre , korridore ose ambientet e tjera.Nxënësit e ҫdo […]