KONKURSI SHKENCOR 2019

Më datë 30 Mars 2019 shkolla do të presë nxënës të klasave të IX-ta të përzgjedhur nga DAR-et e të gjitha qyteteve për të marrë pjesë në Konkursin Shkencor i cili tashmë është bërë traditë.Konkursi përbëhet nga 50 pyetje ku përfshihen lëndët : Matematikë, Fizikë, Kimi , Biologji dhe Logjikë , duke u bazuar në […]