Muaji Tetor është cilësuar si muaji i letërsisë dhe artit.

Në kuadër të muajit të letërsisë nxënësit realizuan projekte të ndryshme të cilat i vendosën në ambientet e shkollës.Krahas punimeve të nxënësve sot ishte i pranishëm për një orë bisede të hapur Z.Vasillaq Papaj autor i disa librave me poezi . Nxënësit i drejtuan pyetje të ndryshme në lidhje me letërsinë dhe krijimtarinë të cilave ai iu përgjigj me dashamirësi.