Në Olimpiadën Komtare të Matematikës

Vitet kalojnë në kolegjin “Turgut Ozal” në Durrës,por diҫka mbetet përherë aty, e pandryshuar, unike dhe e përsëritshme vit pas viti.Bëhet fjlë për SUKSESIN.Ai është i pranishëm në rezultatin e nxënësve tanë në olimpiadat e lëndëve të ndryshme, ndër të cilat veҫojmë ato në lëndën e matematikës.Në fazën e Tretë të Olimpiadës Kombëtare të Matematikës…